My Company Logo

PAR MUMS

Mēs ticam saviem risinājumiem, jo paši tos lietojam!

Uzņēmums Navisoft darbojas IT nozarē sākot ar 2016.gadu un ir specializējusies programmnodrošinājuma izstrādē, risinājumu veidošanā, pielāgošanā klientu vajadzībām, sistēmu uzturēšanā un konsultēšanā.

Kolektīvam ir bagāta pieredze darbā ar Dynamics 365 Business Central, Dynamics NAV sistēmas ieviešanu un apkalpošanu. Esam sertificēts Microsoft partneris Latvijā.

Uzņēmums Navisoft savā darbā balstās uz plašu pieredzi tehnisku risinājumu nodrošināšanā, kas apmierina klientu prasības un vajadzības. Pie mums strādā 8 pieredzējuši un augsti kvalificēti speciālisti, tostarp, projektu vadītāji, konsultanti, risinājumu projektētāji, izstrādātāji un programmētāji. Ir izstrādāti vairāki risinājumi, tai skaitā noliktavu pārvaldībā ar WMS funkcijām, namu apsaimniekošanā, līzinga uzskaitē, kas palīdz atbilstošo nozaru uzņēmumiem maksimāli automatizēt savu biznesa procesu un resursu uzskaiti, veikt efektīvo to plānošanu un izmantošanu.

30+
Klienti
15+
Projekti
5+
MS Azure projekti
10+
WEB projekti
MŪSU RISINĀJUMI

MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL

Microsoft Dynamics 365 Business Central, Dynamics NAV - mūsu risinājumu pamats!

Uzņēmums Navisoft savus risinājumus bāzē uz Microsoft Dynamics 365 Business Central platformas, piedāvā, pielāgo un apkalpo šo platformu, kā arī palīdz klientam visplašāk izmantot Microsoft Dynamics 365 Business Central platformas potenciālu.

Microsoft Dynamics 365 Business Central ir ekonomisks un pilnībā pielāgojams biznesa vadības risinājums, kas paredzēts tieši vidēju un lielu uzņēmumu vajadzībām. Jau vairāk nekā 1 miljons licencētu lietotāju, 65’000 uzņēmumu 150 valstīs ikdienā lieto Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Ieviešot Microsoft Dynamics 365 Business Central, kompānijās tiek nodrošinātas ar sekojošām iespējām:

Apsaimniekošanas pārvaldības risinājums (APR)

Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas risinājums ir izstrādāts uz Microsoft Dynamics 36...

Aizdevumu pārvaldības modulis (APM)

APM uz Microsoft Dynamics 365 BC bāzes dod iespēju automatizēt visus aizdevumu uzskaites biznesa ...

Preču tirdzniecības risinājums
(PTR)

Lai preču tirdzniecības uzņēmumā nodrošinātu resursu efektīvo izmantošanu, var izmantot Mic...

Pakalpojumu sniegšanas uzskaite (PSU)

Uzņēmumos, kas nodarbojas ar pakalpojumu sniegšanu (piemēram apsardze), ir aktuāli izveidot a...

Personāla un Darba algas uzskaites modulis

Microsoft Dynamics 365 BC Personāla un Darba algas uzskaites moduļa tehnoloģiskās iespējas ļau...

Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas risinājums ir izstrādāts uz Microsoft Dynamics 365 BC un WEB platformām un to ir iespējams izmantot kopā ar pilnvērtīgu uzņēmuma grāmatvedības uzskaiti. AP risinājum pamatuzdevums ir automatizēt ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanu saistīto ieņēmumu un izdevumu uzskaiti, veikt nomnieku un īrnieku līgumu pārvaldīšanu, nodrošināt ar elastīgiem rīkiem rēķinu sagatavošanu un tarifu piemērošanu, sistematizēt komunikāciju ar debitoriem, kā arī veikt sniegto un saņemto pakalpojumu analizēšanu.

AP risinājuma sastāvdaļas:

 • Microsoft Dynamics 365 BC – finanšu un grāmatvedības uzskaite, algu aprēķins un personāls, nekustamā īpašuma pārvaldības modulis
 • Darbinieku pašapkalpošanās portāls: SELFSERVICE
 • Komerciālo klientu web portāls: PARTNERSOURCE
 • privāto personu - nomnieku web portāls: CUSTOMER PORTAL
 • Meistaru piekļuve no mobilās iekārtas: WORKER

 • Apsaimniekošanas risinājuma ietvaros uz WEB platformas ir izveidota Plānoto Un Neplānoto Darbu Uzskaites Sistēma - PUNDUS

  PUNDUS paredzēts, lai palīdzētu pakalpojumu sniedzējiem (uzņēmuma ietvaros vai ārpus uzņēmuma) reģistrēt, uzskaitīt, pārvaldīt un analizēt visus darbu pieteikumus (piemēram: nedeg spuldze, nepieciešams toneris, nestrādā kondicionieris, u.c.). Savā viedtālrunī norīkotā persona saņem uzdevumu, ierodoties darba izpildes vietā tiek aktivizēts darba uzsākšanas un beigšanas brīdis, bet pēc darba paveikšanas tiek fiksēts paveiktais darbs tai skaitā ja nepieciešams fotoattēlā. Atskaite par paveikto nonāk ne tikai atbildīgās personas vadītāja e-pastā, bet arī darba pieteicēja e-pastā. Sistēma pati veic periodisko darbu uzdevumu izveidi, piemēram, lifta tehniskā apkope, kuru jāveic reizi gadā. Darbu vadītāji redz visu savu darbu statusus. Ir redzams, kādi darbi ir ieplānoti, kādi darbi tiek veikti pašlaik un kādu darbu izpilde tiek kavēta. Iespējams analizēt paveikto darbu rezultātu jebkurā periodā. PUNDUS ir iespējams integrēt ar dažādām ERP/Grāmatvedības sistēmām. Tas ļauj PUNDUS sistēmā importēt klientu, pakalpojumu un objektu sarakstus un uz ERP/Grāmatvedības sistēmu eksportēt informāciju par paveiktajiem darbiem, lai pēc nepieciešamības varētu sagatavot rēķinus pakalpojumu saņēmējiem.

  Efektīva darbu pieteikumu pārvaldība
  Ziņojumu pieteikšana, nodošana konkrētiem izpildītājiem, laika fiksēšana ziņojuma izpildei un ziņojuma slēgšana pēc darbu veikšanas.

  Automatizētie procesi un produktivitāte
  Regulāro apkopju automātisko ziņojumu veidošanās, kas samazina manuālā darba apjomu. Automātiska epastu ziņojumu sūtīšana atbildīgajām personām.

  Meistaru un darbu vadītāju portāls
  Darbu vadītājiem iespēja redzēt saviem meistariem nodotos ziņojumus ar iespēju tos pārvaldīt. Meistariem iespēja redzēt sev uzdotos ziņojumus ar iespēju fiksēt paveikto darbu un laiku.

  Darbību analītika
  Patērētā laika uzskaite pa darbu izpildītājiem un ziņojumiem. Ziņojumu vēsture pa iekārtām.

  Mobilitāte
  Risinājums atrodas Microsoft Azure vidē. Balstīts uz dinamiska (responsive) dizaina WEB platformas, tādējādi nav atkarīgs no ierīces ar ko tiek lietots.

  APM uz Microsoft Dynamics 365 BC bāzes dod iespēju automatizēt visus aizdevumu uzskaites biznesa procesus tādus kā aizdevuma pieteikumi, partneri, piedāvājumi, kredītspējas analīze, līgumu un grafiku noformēšana, apmaksas uzskaite, apmaksu kavējuma soda aprēķins, grafiku izmaiņas, kolektori un zvanu centrs, SMS un e-pastu sūtījumi, kalkulatori.

  1. Aizdevumu/ kredītu/ līzinga un grāmatvedības uzskaite vienotajā datu bāzē
  2. Hipotekāro un auto līgumu veidošana un uzskaite
  3. Aizdevumu un ķīlas līgumu, apmaksas grafiku veidošana un uzskaite
  4. Klientu maksājumu uzskaite un soda naudas aprēķināšana
  5. Pieteikumu WEB uzskaite, piedāvājumu veidošana
  6. Kolektoru WEB modulis ar izziņas iespējām (call center)
  7. Līgumu un grafiku izmaiņu pārvaldība
  8. Apmaksu atgādinājumi un brīdinājumi
  9. Darbs ar partneriem
  10. Integrācija ar citām sistēmām (klientu informācijas datu bāzes, SMS izsūtīšana, CSDD datu bāze, mySaldo.com, EDS)
  11. Analītika un atskaites (PTAC, VID, analītiskās, t.sk. portfelis).
  Microsoft Dynamics 365 BC Personāla un Darba algas uzskaites moduļa tehnoloģiskās iespējas ļauj uzņēmumiem ne tikai ātri un efektīvi aprēķināt darba algu un visus ar algu saistītos nodokļus, bet arī pārraudzīt nostrādāto darba laiku, slimības lapas un atvaļinājuma dienas. Sagatavot atskaites LR institūcijām EDS formātā un veikt dažādus ar personālu saistītus pārskatus vairs nesagādā lielas problēmas.

  Galvenās algas uzskaites moduļa funkcijas:

 • Darbinieku līgumu uzskaite,
 • Algas, noteikumu un nodokļu izmaiņu uzskaite,
 • Darba laika uzskaite,
 • Integrācija ar WEB tabelēm,
 • Slimības lapu un atvaļinājumu uzskaite,
 • Darbinieku algas un nodokļu aprēķināšana un algas lapas sagatavošana,
 • Algas lapu izsūtīšana uz darbinieku e-pastiem,
 • Algu maksājama uzdevumu sagatavošana un Nodokļu maksājuma uzdevumu sagatavošana,
 • Integrācija ar grāmatvedības uzskaiti (pa struktūrvienībām, objektiem),
 • Izziņu sagatavošana valsts (EDS) un citām iestādēm,
 • Vēstures apskats.

 • Galvenās personāla moduļa funkcijas:

 • Personāla dokumentācijas sagatavošana,
 • Pieņemšana darbā (darba līgums/rīkojums par pieņemšanu)
 • Dažādi notikumi darba attiecību laikā (atvaļinājumi, darba līguma izmaiņas, papildinājumi vienošanās, pavadošie rīkojumi)
 • Darba attiecību izbeigšana (rīkojums, vienošanās, izziņa)
 • Integrācija ar algas uzskaites moduli.
 • Lai preču tirdzniecības uzņēmumā nodrošinātu resursu efektīvo izmantošanu, var izmantot Microsoft Dynamics 365 BC sistēmu ar iestrādāto Tirdzniecības risinājumu, kas palīdzēs vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzskaitē uzlabot sekojošo procesu pārvaldību:

 • Iepirkumu plānošana un izpilde;
 • Noliktavas uzskaite;
 • Pārdošana un piegādes pārvaldība;
 • Sakaru pārvaldības funkcijas (CRM);
 • Pilna integrācija ar Grāmatvedību.

 • Tirdzniecības tehnoloģiskos procesus var būvēt izmantojot noliktavas plauktu uzskaiti, svītru kodu skenerus, kases aparātu pieslēgumu un pasūtījumu savākšanas sistēmu iespējas. Var pielietot Edisoft vai Telemaa datu apmaiņas integrāciju.
  Uzņēmumos, kas nodarbojas ar pakalpojumu sniegšanu (piemēram apsardze), ir aktuāli izveidot augstā līmeņa biznesa procesu integrāciju ar grāmatvedības un finanšu uzskaiti. Uz Dynamics 365 BC Pakalpojumu sniegšanas uzskaites risinājuma pamat funkcionalitāte ļauj:

 • pilna integrācija ar grāmatvedību,
 • sakārtot klientu līgumu uzskaiti,
 • automatizēt rēķinu izrakstīšanu,
 • masveidā izsūtīt izrakstītos rēķinus uz klientu e-pastiem vai izdrukāt tos,
 • sistematizēt debitoru parādu piedziņu,
 • novērtēt struktūrvienību efektivitāti,
 • automatizēti veikt līgumsodu aprēķinu un rēķinu izrakstīšanu,
 • importēt un eksportēt maksājumu uzdevumus no internetbankas,
 • uzskaitīt klientu priekšapmaksas pa līgumiem,
 • atvieglot rezultātu apkopošanu,
 • veikt rezultātu analīzi.
 • JAUNUMI
  Jaunumi


  2021. gada augustā, esam apstiprināti kā IT pasaules līdera Microsoft Sudraba Partneri. Tas liecina par Navisoft SIA gatavību veidot jaunus risinājumus balstoties uz augsta līmeņa IT sasniegumiem.

  KONTAKTI

  KĀ MŪS ATRAST?

  Maskavas iela 240, Rīga
  Tālrunis: +371 28668842
  E-Pasts: mail@navisoft.lv

  Navisoft SIA REKVIZĪTI:

  Reģistrācijas Nr. : 40103974913
  PVN Nr. : LV40103974913
  Juridiskā adrese: Maskavas iela 240-3, Rīga, LV-1063
  IBAN: LV47HABA0551041323499
  Banka: AS Swedbank, HABALV22

  Saziņai ar mums varat izmantot kontaktformu: